ABOUT US

บริษัทเพชรสยามซาวด์กรุ๊ปจำกัด ก่อตั้งในปี 1975 โดยผู้บุกเบิกก่อตั้งบริษัทคือ คุณ บุญเลิศ  ท่านเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง จนทำให้ท่านป็นที่รู้จักในหมู่นักร้องนักดนตรีอย่างกว้างขวาง และภายในช่วงระยะเวลาไม่นาน บริษัทได้ขยายฐานการจัดจำหน่ายสินค้าและเล็งเห็นกลุ่มเป้าหมาย โดยได้จัดตั้งตัวแทนจำหน่ายขึ้น เพื่อกระจายสินค้าได้อย่างครบวงจร สะดวกรวดเร็ว

จากแนวคิดก้าวกระโดดของการทำธุรกิจซื้อขายเครื่องดนตรี ทางบริษัทเล็งเห็นความด้อยโอกาสทางสังคม เดินหน้าจัดและคิดกิจกรรมต่างๆ โดยร่วมงานกับ สมาคมมือกลองแห่งประเทศไทย เช่นการจัดการแข่งขันตีกลองเพื่อให้ศิลปินมือกลองทั่วประเทศได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทักษะการตีกลองโดยมีคณะกรรมการศิลปินเป็นผู้ตัดสินและคอยดูแล ทั้งนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ บริษัทเพชรสยามซาวด์กรุ๊ปจำกัด จะเดินหน้าและจำทำต่อไป

บริษัทเพชรสยามซาวด์กรุ๊ปจำกัด ดูแลและจัดตั้งโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อลูกค้าเหมือนครอบครัว พร้อมทั้งยังใส่ใจดูแลลูกค้าทุกๆ ท่านให้ได้รับความสะดวกสบายในการ สั่งซื้อสินค้าสะดวกและรวดเร็ว บริษัทเพชรสยามซาวด์กรุ๊ปจำกัด ยืนยันมั่นคงและมีความเชื่อที่ว่า “ลูกค้าคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา”